แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์


0 Shared

0 Pined

0 Shared

0 Shared

ฝ่ายฝึกอบรมสมาคมฯ เผยเหตุ น้าฉ่วย พลาดอบรมโค้ชโปร ไลเซนส์

ฝ่ายฝึกอบรมสมาคมฟุตบอลฯ แจ้งเหตุ “น้าฉ่วย” สมชาย ชวยบุญชุม ไม่มีชื่ออบรมโค้ชระดับโปร ไลเซนส์ รุ่นที่ 3 เพราะเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ปรากฏเอกสารการสมัครในระบบ

โดยในขั้นตอนการสมัครจะต้องเข้าระบบ ออนไลน์ที่ https://edu.fathailand.org/login ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำทั้งทางไลน์ และโทรศัพท์อธิบายจนผู้สมัครสามารถเข้าอัพโหลดเอกสารในระบบได้ ซึ่งปรากฏเอกสาร ประวัติการปฏิบัติหน้าที่, ภูมิหลังการศึกษา และคุณสมบัติจากประกาศนียบัตร ในระบบเท่านั้น

ซึ่งคณะวิทยากร ได้ประเมินผลการลงทะเบียนแล้วเห็นชอบให้ผู้สมัครรายดังกล่าว ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ตามระเบียบที่กำหนด

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมาก เกินกว่าการรองรับที่เอเอฟซีกำหนดไว้ คือ 18 คนต่อการเรียนหนึ่งคอร์ส ทำให้ในการพิจารณาผู้สมัครจะเลือกผู้ที่มีความพร้อมและเอกสารครบถ้วนตามลำดับ
ขณะที่ผู้สมัครชาวต่างชาติ ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมอบรม คณะวิทยากรพิจารณาจากความหลากหลาย เนื่องจากเอเอฟซี และวิทยากรหลัก Mr.Steve Rutter ชาวอังกฤษ แนะนำเพิ่มเติมว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากผู้ฝึกสอนจากลีกชั้นนำอื่นๆ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฝึกสอนด้วยกันเอง

อนึ่ง ในประกาศรับสมัคร https://fathailand.org/news-detail/SJKNS มีข้อความระบุชัดเจนทั้งเรื่องการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ Line ID : fattechdept ฝ่ายเทคนิค สมาคมฯ และการอัพโหลดเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมทันที

ฝ่ายอบรมสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สมัครจะได้รับทราบและเข้าใจในเหตุผล และดำเนินการสมัครในรุ่นต่อไป ที่ทางสมาคมฯ ก็มีแผนที่จะเปิดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนทั้งในระดับรากหญ้าจนถึงระดับสูงสุดให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ตามนโยบายที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ วางแผนเอาไว้

บทความที่น่าสนใจ